EKONOMICKO-PRÁVNÍ SERVIS

VYTVOŘENÍ BUSINESS PLÁNŮ

Business plán je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků, až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. V každém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání, neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora.

Podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině jde o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu.

POMOC PŘI ZAKLÁDÁNÍ / RUŠENÍ FIRMY

PORADENSTVÍ A SERVIS VE VÍZOVÉ POVINNOSTI

VERIFIKACE PROJEKTŮ

Verifikace je proces ověřující a ve svém důsledku určující množství emisních úspor dosažených Vaším projektem. Současně ověřuje, zda je projekt v průběhu svého "života" trvale v souladu s kritérii dle PDD a Kjótského protokolu.

Verifikace zahrnuje:

  • Kontrola monitorovaných a archivovaných dat souvisejících s projektem.
  • Kontrola postupů a správnosti při archivaci a vyhodnocování naměřených dat, kontrola monitorovacích zařízení (měřidel).
  • Kontrola systému řízení (kompetence, odpovědnosti) projektu.
  • Rozhovory s účastníky projektu.

POMOC S RESTRUKTURALIZACÍ SPOLEČNOSTI

Jedná se o proces, jehož cílem není likvidace podniku nebo jeho postupný rozprodej, ale záchrana ekonomické podstaty firmy. Krizoví manažeři se zaměřují na ozdravení podniku a hledají možnost jeho přežití. Restrukturalizace má primárně za cíl zlepšit – optimalizovat chod firmy a tím docílit vyššího zisku společnosti. Optimalizací se rozumí zvýšení efektivity za využití zjištění stávajícího stavu, návrhu moderního řešení, testování v praxi a následné doladění a implementace do života firmy.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ


Zaujala Vás nabídka naší společnosti?
Neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktovat